Disclaimer

Het auteursrecht op teksten en beeldmateriaal op deze website (alle elektronische gegevens, vallend binnen de domeinnaam dokterxanderjacobs.nl) berust bij plastisch chirurg Xander Jacobs. Het materiaal op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Xander Jacobs informatie van deze website (waaronder teksten, afbeeldingen, filmmateriaal en html-codes) via elektronische of gedrukte media, of op welke andere wijze ook, op te slaan of te verspreiden.

 

Hoewel de makers en auteurs van deze website grote aandacht hebben besteed aan het samenstellen van de inhoud, is het mogelijk dat de website onjuistheden bevat. Het gebruik van deze website en materiaal ervan geschiedt dan ook voor risico van de gebruiker. Xander Jacobs kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen van het gebruik van het geboden materiaal. De inhoud van deze website kan zonder kennisgeving gewijzigd worden.

 Maak een afspraak