Europees handchirurg

De aanduiding “Europees gecertificeerd handchirurg” geldt als een kwaliteitskenmerk voor medisch specialisten, die zich aanvullend hebben gespecialiseerd op het gebied van hand-, pols- en onderarmaandoeningen. Om in aanmerking te kunnen komen voor registratie dient allereerst de specialisatie plastische chirurgie, orthopedie of algemene chirurgie te zijn volbracht. Vervolgens moet de medisch specialist een strenge selectie voor toelating doorstaan, waarbij ruime operatieve ervaring op het gebied van de hand-, pols- en microchirurgie de belangrijkste vereiste is. Daarnaast wordt gekeken naar wetenschappelijke publicaties, buitenlandervaring en deelname aan congressen. Pas na toelating mag de kandidaat een schriftelijk Europees hand-examen afleggen. Bij een succesvol resultaat, volgt enkele maanden later een mondeling Europees hand-examen. Samen heet deze examinering de “European Board of Hand Surgery Examination”.Maak een afspraak