Flaporen of afstaande oren

Heeft u vragen over flaporen of overweegt u op termijn een flapoorcorrectie voor uzelf of uw kind? Als plastisch chirurg in het Diakonessenhuis behandel ik veelvuldig mensen met flaporen. Ik informeer u dan ook graag over het hoe en wat van de ingreep en kan deze voor u uitvoeren.

 

Wat is een flapoorcorrectie?

Een oorcorrectie is een operatie waarmee de vorm, plaats of grootte van één of beide oren kan worden veranderd. De meest uitgevoerde operatie aan het oor is een operatie om flaporen recht te zetten. Van flaporen of afstaande oren is sprake als de buitenste rand van het oor meer dan 2 centimeter van het hoofd steekt. Flaporen hebben geen negatief effect op het gehoor, maar worden wel als hinderlijk of minder mooi ervaren. Met een flapoorcorrectie wordt de stand van de oren in een natuurlijke lijn met het hoofd gebracht.

 

Wat zijn de klachten?

Flaporen kunnen leiden tot pesten en ontwijkend gedrag. Een correctie is dan in veel gevallen zinvol. Met een relatief eenvoudige ingreep kunnen oren weer dichter tegen het hoofd worden gezet. Oren die binnen een bepaalde afstand van het hoofd staan, worden niet meer opgemerkt en mensen kijken er niet meer naar. Na de ingreep hoeven de oren dus niet meer te worden verborgen.

 

Voor de operatie

Tijdens een eerste gesprek bespreekt u uw verwachtingen en wensen met betrekking tot uw oren of die van uw kind. Ik bekijk de oren en overleg met u over de operatieve mogelijkheden. De plooien in de oorschelp en de diepte van de kom bepalen welke ingreep het beste kan worden verricht. Zoals bij iedere andere operatie moet u de voordelen goed afwegen tegen de nadelen en de risico’s. Op die manier krijgt u een goed beeld wat een oorcorrectie voor u of voor uw kind kan betekenen.