Behandeling malunion pols

Een malunion van de pols is een niet goed genezen polsbreuk waarbij de breuk verkeerd is vastgegroeid. De verkeerde stand van de pols kan worden gecorrigeerd met een correctie osteotomie. Dit is een operatie onder regionale verdoving van de arm of onder algehele narcose, waarbij het bot wordt doorgezaagd en goed wordt rechtgezet. Daarna wordt het bot vastgezet met behulp van een metalen plaat. Na de operatie krijgt u kortdurend gips of een afneembare spalk. U start meteen met oefenen van uw pols onder begeleiding van een handtherapeut. Nadat het gips is verwijderd, in het algemeen na zes weken, begeleidt een handtherapeut u bij het oefenen en weer inzetbaar maken van uw pols.