Behandeling skiduim

Het doel van de behandeling van een skiduim is een optimale genezing van de gescheurde gewrichtsband met goede stabiliteit en beweeglijkheid van een pijnvrij duimgewricht. In welke mate dit bereikt kan worden, hangt af van de ernst van het letsel, bijkomend bot/gewrichtsletsel en de wijze van behandeling. Ik bespreek met u welk resultaat u in uw situatie kunt verwachten.

 

Zonder operatie

Betreft uw skiduim een verrekte of slechts gedeeltelijk ingescheurde gewrichtsband, dan krijgt u een (gips)spalk voor uw hand en duimbasis. Het onderste duimgewricht buigen we daarbij iets naar binnen om spanning op de gewrichtsband te voorkomen. Het bovenste duimgewricht wordt vrijgelaten. U draagt de spalk gedurende drie tot vier weken. Soms, bij een zeer mild letsel, tapen we het gewricht in.

 

Met operatie

Gaat het bij uw skiduim om een volledig gescheurde gewrichtsband, of zijn ook botfragmenten meegescheurd, dan is een operatie nodig. Deze operatie vindt plaats onder regionale verdoving, waarbij de hele arm verdoofd is. We maken een snee aan de binnenzijde van de duim. De losgescheurde band wordt dan opnieuw vastgezet aan het bot. Botfragmenten zetten we bij de operatie vast met een schroefje of pinnetje. Als het botfragmentje te klein is, verwijderen we dit botfragmentje en zetten het gewrichtsbandje met een bot-ankertje vast.

Na de operatie sluiten we de wond met hechtingen en krijgt u een gipsspalk. In totaal heeft u zes weken gips. Na deze periode verwijderen we het metalen pinnetje en start u met handtherapie. Zodra het gips eraf gaat, krijgt u een beschermende afneembare spalk. Deze draagt u tot drie maanden na de behandeling van uw skiduim.