Complicaties behandeling plaveiselcelcarcinoom

Bij elke operatie, ook na het weghalen van plaveiselcelcarcinoom, kunnen complicaties optreden, zoals bijvoorbeeld een nabloeding, wondinfectie of wondgenezingsproblemen. Deze complicaties komen gelukkig zelden voor en kunnen vrijwel altijd goed behandeld worden. Specifieke complicaties bij de behorende ingreep bespreek ik vooraf met u.