Resultaat na behandeling plaveiselcelcarcinoom

Het belangrijkste doel van een behandeling van plaveiselcelcarcinoom is het geheel verwijderen van de huidkanker, met ‘schone’ snijvlakken. Daarnaast streef ik een zo mooi mogelijk cosmetisch resultaat na. De behandeling gaat echter altijd gepaard met littekenvorming, bij de ene persoon wordt de litteken mooier dan bij de andere. Dit heeft vooral te maken met de locatie van de huidkanker en uw eigen huidtype en wondgenezing.