Herstel na operatie plaveiselcelcarcinoom in het gezicht

Na de operatie waarbij het plaveiselcelcarcinoom in uw gezicht weggehaald wordt, kunt u niet zelf autorijden. Zorg er dus voor dat u iemand meeneemt die u naar huis kan brengen. De hechtingen in het gezicht worden doorgaans verwijderd na ongeveer 7 dagen. Als sprake is van een wond zonder huidtransplantaat, dan mag de wond direct na de operatie nat worden onder de douche. Voorkom te lang weken van de wond.